Prašičereja

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali – prašičereja

Agroprehrana d.o.o. je prejemnik sredstev EKSRP za ukrep M14 (podukrep M14.1 plačilo za dobrobit živali – prašičereja) v letih od 2020 in naprej, v teku pa je postopek tudi za leto 2024.

Za pitance je v skupinskih boksih zagotovljena 15 % večja neovirana talna površina od predpisane. Pitancem je zagotovljena obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom.

Povzetek:

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Cilj:

  • Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027

https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 – 2020 >>
Program razvoja podeželja >>