MEERKALK – morski apnenec, bigbag 600kg ali vreče 40 kg

Cena z DDV:

245,00 

MEERKALK – morski apnenec, bigbag 600 kg

kalcijev karbonat (CaCO3): 92 %, magnezijev karbonat (MgCO3): 1,5 %, po želji dobavljiv tudi z 9% elementarnega žvepla.

Opis

Prednosti uporabe Meerkalka:

  • visoka reaktivnost 90 %
  • visoka razpoložljivost za rastline, hitro gnojilno delovanje
  • majhna poraba, zelo gospodarno
  • brez prahu pri raztovarjanju in razsejanju
  • enakomerno granuliran, max. 1–2 % vlage
  • idealen za trosilnik mineralnih gnojil

Meerkalk je nastal pred 60–90 milijoni let iz odlagališč apnenčastih alg. Tako dobljeni apnenec je pazljivo reduciral, krhki deli so se odluščili in oblikovala so se zrnca.

V primerjavi s kamnitim apnencem, starim 200–300 milijonov let, pridobljenim iz srednjeevropskih rudnikov, je MEERKALK močno preperel in zgoščen. Kamniti apnenec mora biti zelo dobro zmlet, da dobi gnojilno učinkovanje. Kljub mleti strukturi kamnitega apnenca pa je njegova učinkovitost samo 50 % in manj.

Naš Meerkalk je torej “zelo mlad” proizvod, zato je ohranil fino in zračno strukturo apnenčastih alg.

Garantirano zelo visoka reaktivnost nad 80 %!

Pakiranje/embalaža:
40×25 kg – vreče/paleta, 600 kg – Big Bag vreča

Uporaba:
Vrt, trate: 8–12 kg/100 m2
Travniki, njive, sadovnjaki, pašniki: 250–500 kg/ha

 

GNOJENJE S KALCIJEM – APNENJE

Apnenje je pogosto opisano kot ukrep za zmanjšanje kislosti zemlje, čeprav je apnenje precej več kot to – je predvsem gnojenje s kalcijem pa tudi z magnezijem.

Vodik je kislost

Vodik (H+) je tisti element, ki vedno in povsod povzroča kislost, ko zapusti »zakonsko zvezo«, v kateri je z drugimi elementi. Z uporabo dušičnih gnojil zelo hitro »bogatimo« zemljo z vodikom in povečujemo njeno kislost. Ker je za apnenje najpogosteje uporabljen apnenec, to je snov, ki vsebuje kalcij (Ca2+) in karbonat (CO32), sledi strokovna razlaga, da je bil večji pridelek dosežen z zmanjšanjem kislosti zemlje, na koristnost dodanega kalcija zemlji ter rastlinam, ki tam rastejo, kar pozabimo. S tem je kalciju storjena krivica, saj so ravno z njegovo pomočjo v zemlji ustvarjene razmere za boljši sprejem drugih rudnin v rastlino, učinkovitejšo sintezo hranilnih snovi v njej ter večjo vsebnost beljakovin v pridelani krmi in hrani. V rastlinah je kalcij posrednik v številnih procesih, sam pa se ne pojavlja pogosto v snoveh, ki v rastlini nastajajo. Še večjo posredniško vlogo pri nastajanju snovi v rastlinah ima magnezij, ki ga vračamo zemlji, kadar apnimo.

Naravna varovalka

Vodik in z njim povezana kislost zemlje sta tudi dobra. Kislost je naravno varovalo, ki preprečuje, da bi zemljo povsem izčrpali in jo uničili z neustreznimi postopki kmetovanja. Kalcij zemljo rahlja in izmenjava plinov v njej je hitrejša. Ker je dostop zraka (kisika) v zemljo lažji, bo organska snov v njej hitreje izgorevala. Pri tej razgradnji humusa je v eni sezoni sproščenega do 100 kg/ha dušika, in to je tisto, kar vpliva na boljšo rast poljščine in da večji pridelek. Magnezij v zemlji učinkuje tako, da tesneje poveže delce tal med seboj, jo torej zgosti. Zato je v zemlji z več magnezija manj zraka, je težja za obdelavo in lepljiva, kadar je vlažna. Ker sta si kalcij in magnezij tako različna glede učinka na zemljo, je za njeno rodovitnost nadvse pomembno razmerje med obema, ki naj bo 6–7 : 1, skupno pa naj bi na sorbtivnem delu tal zasedla 80 % prostora. Če bo kalcija preveč, bo rastlinam primanjkovalo magnezija, in to je slabo za rast detelj in zdravja krav molznic.

Gnojenje s kalcijem

Za gnojenje kmetijskih zemljišč s kalcijem lahko uporabimo hidratizirano apno (Ca(OH)2), ki ga uporabljajo v gradbeništvu in vsebuje 70 % kalcijevega oksida (CaO). Trosenje tega apna je težko opravilo, še posebej, kadar je vetrovno. Apnimo lahko tudi z žganim apnom v prahu (CaO), apnenčastim prahom (CaMgCO3) ali apnenčastim peskom (CaCO3). Čim drobneje je mlet pesek, ki ga bomo uporabili za apnenje, večja je skupna površina delcev in hitreje bo v zemlji deloval (povzeto po Tone Vidrih, Gnojenje s kalcijem – apnenje pašnikov, v: Kmečki glas LXIX (2012), št. 6).

Zakaj naj za apnenje uporabim Meerkalk?

visoka reaktivnost preko 80 %
visoka razpoložljivost hranil za rastline, hitro hranilno delovanje
majhne količinske potrebe, gospodarna aplikacija
brez prahu pri raztovarjanju in raztrosu
enakomerno granuliran
idealen za trosilnik mineralnih gnojil
idealno razmerje Ca : Mg

Za apnenje velja pravilo: malo, ampak večkrat.    Z večjim odmerkom apna nič hitreje ne izboljšamo oskrbe rastlin s kalcijem kot z več manjšimi odmerki na daljši čas. Če uporabimo veliko apna naenkrat, lahko povzročimo slabšo oskrbo rastlin s fosforjem. Tako letno lahko uporabimo 250–500 kg apna na ha zemljišča, ki mu želimo izboljšati rodovitnost ter ga imeti pripravljenega za večje pridelke hrane.

Certifikat oz. potrdilo o ustreznosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi:

Ekološka_pridelava_potrdilo

Poglejte si demonstracijski posnetek.